Investor Relations

TrackDown är privat finansierad och för närvarande söks inga ytterligare finansieringskällor.

Om du vill registrera ditt intresse i företaget och framtida initiativ för finansiering skriv till följande e-postadress:

investment@trackdown.nu

TrackDown är ett privatägt teknikföretag som specialiserat sig på GPS-baserade spårningstjänster.

TrackDown har skapat unika och patenterade produkter inom detta område och ligger i framkant av den tekniska utvecklingen för att ständigt förbättra produkterna.

TrackDown är en del av Frontier Technologies AB