Ledningsgruppen

CEO

Derek Whiteman

Derek har en examen i datavetenskap och har 20 års erfarenhet inom teknikbranschen. Han har haft ledande tekniska befattningar vid brittiska försvarsministeriet, Sony, Intrinsic Graphics och ATI. Derek är en veteran från Silicon Valley och har arbetat på och lyckats med flera tekniska projekt och produkter. Han bidrog till att utveckla den underliggande tekniken som blev Google Earth när Google köpte den.

Director of Business Development

Søren Westerberg

Søren har en MA i historia och statsvetenskap från Köpenhamns universitet och har lång erfarenhet av konsulttjänster och affärsutveckling, marknadsföring på nätet, kundrelationer och marknadsanalys från Nordnet Bank AB, Keybroker AB, och från Danmarks ambassad i Stockholm som Commercial Advisor.

Chief Operating Officer

Phong Ly

Phong har en Bachelor of Science examen i fysik från Cambridge University och har 18 års erfarenhet inom det tekniska området. Han har haft tekniska befattningar på Sony, och ATI, och senare visade sig vara ett lyckat enterpreneur börjar flera detaljhandelsföretag.

Chief Technology Officer

Wai Kwan Wong

Wai har en doktorsexamen i materialvetenskap och har över 10 års erfarenhet inom fordons factoring branschen fick på Delphi Automotive en biprodukt av General Motors. Wai har publicerat ett stort antal tekniska artiklar och har lång erfarenhet av forskning inom fordonsindustrin engineering.