Vanliga frågor

Om mitt fordon blir stulet, hur kan jag tala om för polisen var det befinner sig?

Så snart du har upplyst polisen (genom att ringa dem) om att ditt fordon blivit stulet kan du använda tjänsten ”reveal location to recovery services” som du finner på hemsidan. Denna funktion gör att realtidsinformation skickas till polisen så att de är uppdaterade om var ditt fordon befinner sig.

Hur träffsäker är lokaliseringen?

TrackDown använder de modernaste GPS-chipen och den senaste positioneringstekniken vilket gör att den kan visa läget så precist som inom ca 10 meter. Alla apparater som bygger på GPS-teknologi har vissa ”medfödda” defekter då tekniken bygger på information från satelliter. Antalet synliga satelliter och geometrin för dessa avgör hur precist läget kan bestämmas. Med dåliga geometriska förutsättningar kan felmarginalen bli upp till 150 meter i vissa fall.

Här följer några ungefärliga värden för andra moment som kan störa tekniken:

  • Ionosfärisk påverkan ± 5 meter
  • Förändringar i satelliternas omloppsbana ± 2.5 meter
  • Fel i satelliternas klockor ± 2 meter
  • Flervägseffekter ± 1 meter
  • Troposfärens effekter ± 0.5 meter
  • Beräknings och avrundningsfel ± 1 meter
  • Totalt kan detta orsaka en felmarginal på ± 12 meters.

Lokaliserigsmetoderna som används av TrackDown kan förstärkas något efter igångsättning av tekniken så det kan vara värt att vänta 10 min om en mer precis lokalisering behövs. Alla system använder AGPS för att accelerera tiden för precis lokalisering.

Kan man spåra hundar och katter med TrackDown system?

TrackDown patenterade lokaliseringssystem används för all typ av spårning och vi stödjer flera olika GPS trackers. Vi erbjuder dock inte själva de produkter. Vårt system stödjer GPS tracker till katt från MiniFinder.

Hur fungerar det om jag parkerar i garage?

Det är oftast möjligt att se positionen för ett fordon även i ett garage eller liknande även då tekniken inte kan låsas till en GPS-satellit. Dessa lokaliseringar är ofta mindre precisa men fungerar ändå.

Vad händer när jag går inomhus med en personlig TrackDown?

TrackDown använder den senaste GPS-tekniken och den har möjlighet att lokalisera i många inomhusmiljöer, men inte i alla. TrackDown-anordningen använder andra metoder som back-up när GPS-signalen är svag eller otillgänglig.

Vad händer om tjuven försöker blockera GPS-signalen?

TrackDown försöker aktivt filtrera GPS-blockering, vilket fyller flera funktioner. Tjuven tror att det är säkert att stjäla fordonet medan anordningen i själva verket fortfarande är aktiv. Om GPS-signaler inte finns tillgängliga går utrustningen över på en backup-teknik för att kunna ange läget och då är en GPS-blockering verkningslös. Om inget av detta skulle fungera skickar anordningen en uppdatering så snart den får en signal.

Vad händer om tjuven försöker göra åverkan på själva anordningen?

De flesta tjuvar kommer inte att vara medvetna om anordningen och kommer inte heller ha tid att leta efter den. Förutsatt att de kan hitta den och ta bort den (vilket är mycket tidskrävande) kommer den att skicka en varningssignal så snart den blir flyttad, om så bara ett fåtal centimeter, eller bortkopplad. Detta ger dig tid att larma polisen direkt.

Vad händer om rörelsesensorn fellarmar?

Anordningen har en grundinställning för känslighet och den är användartestad, men inställningarna kan också ändras efterhand om det visar sig att den fellarmar.

Är den GPS som används inom militären mer precis än den som används civilt?

GPS-signalerna som används är samma i civil GPS-service (SPS) och militär GPS-service (PPS), men SPS sänder på en frekvens medan PPS sänder via två frekvenser. Detta innebär att man inom militären kan utföra korrigering av ionosfäriska störningar, en teknik som minskar atmosfärens negativa påverkan på radiosignalerna. Detta gör att PPS kan erbjuda en mer precis lokalisering än SPS.