Presscenter

För pressinformation, bilder eller produkter för recension skriv till: press@trackdown.nu

Nedladdningsbara logotyper

TrackDown är ett privatägt teknikföretag som specialiserat sig på GPS-baserade spårningstjänster.

TrackDown har skapat unika och patenterade produkter inom detta område och ligger i framkant av den tekniska utvecklingen för att ständigt förbättra produkterna.

TrackDown samarbetar med försäkringsbolag, bil- och båtleverantörer och medlemsklubbar i Europa och Nordamerika.

TrackDown är en del av Frontier Technologies AB.

Besök även följande bloggar där du kan ladda ned våra logotyper:

Elektronisk Körjournal