Motorcykel

Motorcyklar är särskilt stöldbegärliga, ofta är det fritt fram för tjuven att ta motorcykeln, snabbt lasta in den i en bil och köra därifrån. Sedan kan tjuven arbeta ifred och koppla bort motorcykelns larmsystem. Med ett lokaliseringssystem återfinns fordonet i 90% av fallen och det hittas i genomsnitt inom 24 timmar. Många försäkringsbolag erbjuder också en lägre premie när TrackDown används.

Ta reda på mer…

Teknisk information

Skaffa ditt skydd idag!

TrackDown för motorcyklar
TrackDown för motorcyklar